Kooperationen
Om Det Kooperative Mærke:


 • Mærket er et hjælpeværktøj
 • Der skal ligge noget bag mærket
 • Udsteder vi det til os selv, klapper vi os selv på skulderen
 • ISO certificering
 • Hvad får vi ud af Det Kooperative Mærke?
 • Bare et Mærke mere - ja - men med det er de bløde ting, som nu er værdifuldt at snakke om
 • Mærket forpligter
 • Vi skal leve op til det
 • Vi har en formidabel lovgivning - hvad skal vi bruge det til?
 • God ide, hvis det ikke er noget der eksisterer i forvejen
 • Mærket kan samle os
 • Mærket skal være målbart
 • Det kan bruges i hverdagen indadtil og ikke kun udadtil
 • Hvordan gør vi det målbart og brugbart?
 • Et kooperativt mærke skal have den samme bemyndigelse som de eksisterende certifikater
 • Hvem skal bedømme os?
 • Det Kooperative Mærke skal signalere hinanden
 • Skal markedsføres så det ikke drukner i mængden af certifikater
 • Det skal være enkelt
 • Det skal fokusere på bløde værdier
 • Det er sådan set CSR certificering vi taler om
 • Kvalitetssikring, være samfunds ansvarlige - Mærket profilerer de værdier vi har
 • Der skal forskellige måder for målinger - fx tilfredshedsundersøgelse
 • Man skal ikke opfinde den dybe tallerken
 • Det forpligter - vi bliver ramt af det selv - du må spørge medarbejderne
 • Det er det, der gør forskellen mellem de andre og os
 • Det Kooperative Mærke er lig med en anden slags virksomhed