Kooperationen

1. Kan du kort beskrive jeres virksomhed og produkter/ydelser?
Vi er en uddannelsesvirksomhed der udbyder kurser indenfor blandt andet akademiuddannelser og arbejdsmiljøuddannelsen. Vore kernekunder er fagbevægelsen men vi afholder også kurser for kommuner og private virksomheder.

2. Nævn tre særlige ting ved jeres virksomhed?
  • Vi skaber bedre arbejdspladser
  • Vi forsøger at bygge bro mellem medarbejder og ledelse
  • Vi kender arbejdsmarkedet bedre end nogen anden
3. Nævn tre ting, som er særligt kooperative i jeres virksomhed?
P.t. arbejder vi internt med at udvikle de kooperative sider af vores virksomhed - men redelighed, fællesskab og fælles værdier er tre ting som er særligt kooperative i vores virksomhed. Derudover er kooperative virksomheder drevet professionelt og med en professionel social profil.


4. Hvad har jeres virksomhed særligt fokus på i jeres arbejde med Det Kooperative Mærke?
Vi er interesseret i at der kommer et Kooperativt Mærke ganske enkelt ud fra den grundholdning vi har, nemlig at vi TROR på den kooperative ide.

Kunden hos en kooperativ virksomhed kan stole på, at vi gør vores arbejde 100% tilfredsstillende.


5. Hvad er jeres valg i pilotprojektet? (Facilitering eller kompetenceafklaring)
Primært er det kompetenceafklaring. Vi ser også indførelsen af Det Kooperative Mærke som en mulighed for at se på ens egen organisation og lave eventuelle justeringer.

6. Hvad vil I gerne opnå med Det Kooperative Mærke?
Vise at vi er en kooperativ virksomhed, og at vi 100% lever op til de værdier og holdninger som er kendetegnende for en kooperativ virksomhed.

7. Hvis du tænker 3 år frem - hvor er I med Det Kooperative Mærke?
Til den tid HAR vi Det Kooperative Mærke og det går jeg også ud fra, at Kooperationens øvrige medlemsvirksomheder har det.
Det Kooperativ Mærke er om 3 år et brand som vil forstyrre omverdenen på den gode måde!

8. Hvor ser du en særlig plads for den kooperative virksomhedsmodel i det danske samfund?
Den kooperative virksomhedsmodel skaber et billede i det offentlige rum, som viser, at man er en veldrevet virksomhed som er en del af samfundet - hvor der ikke alene er fokus på bundlinjen men hvor der i den kooperative virksomhed også er fokus på et samfundsansvar.

9. Hvordan kan den kooperative virksomhed gøre en forskel og for hvem?
Den kooperative virksomhed gør den forskel som jeg har omtalt tidligere - den viser blandt andet samfundsansvar, lever op til de værdier og holdninger som er kendetegnende for en kooperativ virksomhed og kunden får et 100% professionelt kvalitets arbejde.

10. Hvem vil du sende stafetten videre til?


LO-Skolen
Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 09 00
Fax: 49 21 65 66
E-mail: loskolen@loskolen.dk
www.loskolen.dk