top of page

Historien bag

Demokraten
Aarhus domkirke

Fællesskab, demokrati, uafhængighed og kollektivt ejerskab.

Disse værdier har altid været tæt knyttet til den kooperative tankegang.

 

I Danmark opstår kooperative virksomheder
i slutningen af 1800-tallet, som reaktion
på arbejdsløsheden og arbejdernes ringe kår.
Kooperativerne havde tætte bånd til bl.a. brugsbevæ-gelsen og først i 1922 får man egentlig samling på
arbejderkooperationen, da 'Det Kooperative
Fællesforbund' dannes.

Fællesråd

Med 'Det Kooperative Fællesforbund' langt væk, i København, blev der behov for lokale
samlingspunkter for den kooperative tankegang.

Det førte til oprettelsen af de såkaldte fællesråd.

Aarhus kom med i 1948 og har siden været et stort og aktivt fællesråd.

 

 

 

Læs mere om Kooperationen i Århus i bogen 'Den 3. streng: den århusianske arbejderkooperation 1884-2002', af Finn Andersen.

 

Aarhus udsigt ned mod domkirken, byens centrum, 1930'erne. En tid hvor der virkelig kom fart på de kooperative tanker.

Demokraten. Arbejdernes talerør og tæt forbundet med arbejderbevægelsen og hermed også arbejderkooperationen.

bottom of page