top of page

Hvad gør vi

Det Kooperative Fællesråd i Aarhus udbreder først og fremmest fordelene og glæden ved at være kooperativ virksomhed.

 

Udover et veludviklet lokalt netværk og lokale ressourcer,
trækker vi også på vores hovedorganisation Kooperationen.

 

Fællesrådet har konkret arbejdshandskerne på:

 • som repræsentant for medlemmernes interesser i lokalpolitiske forhold
   

 • for at skabe jobs og etablering af nye kooperative
  virksomheder

   

 • som dialogskabere ift. potentielle
  brugere
   af socialøkonomiske virksomhedsydelser
   

 • som formidlere af fyraftensmøder, foredrag, udflugter m.m., om det at drive kooperativ virksomhed
   

 • som samlingspunkt for frugtbare netværk
  medlemsvirksomhederne imellem

Læs også den lidt forældede, sjove, men stadigvæk rammende tekst om 'arbejdsprogram for det lokale kooperative samarbejde' fra 1989

 

 

Aarhus havn
Fællesråd
bottom of page