top of page

Samarbejdspartnere

Fællesrådet vil være en kendt og synlig sparringspartner på det kooperative og socialøkonomiske område i Aarhus.

Derfor ønsker vi at samarbejde med de andre aktører på området lokalt. 

Aarhus kommune:

Aarhus kommune er bevidst om vores tilstedeværelse, både politisk og i forhold til aktiviteter på området omkring nye kooperative virksomheder. 

Sociale entreprenører:

Fællesrådet har en formel samarbejdsaftale med Aarhus fællesråd der lyder som følger:

  • Sociale Entreprenører i Danmark og det kooperative fællesråd betragter ikke hinanden som konkurrenter, men som allierede i arbejdet for at skabe flere socialøkonomiske og kooperative virksomheder, og skabe et mere bæredygtigt Aarhus

  • Sociale Entreprenører i Danmark og det kooperative fællesråd reklamerer for og omtaler hinandens arrangementer og nyheder

  • Sociale Entreprenører i Danmark og det kooperative fællesråd udveksler viden om nyheder indenfor det socialøkonomiske og kooperative felt

  • Sociale Entreprenører i Danmark og det kooperative fællesråd kan afholde arrangementer sammen og samarbejde om relevante emner

  • Sociale Entreprenører i Danmark og det kooperative fællesråd holder møde med hinanden mindst en gang om året.

 

Visionen for samarbejdet mellem Sociale Entreprenører i Danmark og Det Kooperative Fællesråd er, at vi samarbejder når det er relevant og derigennem skaber et bedre grundlag for socialøkonomiske og kooperative virksomheder i byen, samt for at løfte feltet som helhed.

bottom of page